Ελληνική αρχική σελίδα » H Σχολή » Ανθρώπινο Δυναμικό

Τα 13 Τμήματα της Σχολής αριθμούν περίπου:

  • 300 μέλη ΔΕΠ
  • 70 μέλη ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Βοηθούς
  • 150 μέλη Διοικητικού προσωπικού

και παρέχουν εκπαίδευση σε περίπου 23.000 φοιτητές, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι προπτυχιακοί και περίπου 500 μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες.

Λεπτομερείς πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

Σημειώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 από τα 295 μέλη ΔΕΠ τα 184 είναι γυναίκες, ανεβάζοντας το ποσοστό τους σε 62,37%.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι