Ελληνική αρχική σελίδα » Σπουδές » Προγράμματα Erasmus

Στη Φιλοσοφική Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 λειτουργούν 162 προγράμματα Erasmus, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται ανταλλαγές φοιτητών (διάρκειας συνήθως ενός εξαμήνου και σπανιότερα ενός έτους) και διδακτικού προσωπικού (διάρκειας συνήθως μιας ή δύο εβδομάδων)

Η προκήρυξη των θέσεων στα προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών γίνεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο κάθε προγράμματος. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου και συχνά βάσει πρόσθετων κριτηρίων που καθορίζονται και ανακοινώνονται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Πληροφορίες: www.erasmusmundus-hermes.uoa.gr

Πρόγραμμα Erasmus Mundus - HERMES

Πρόγραμμα Erasmus Mundus - HERMES

Η Φιλοσοφική Σχολή εξασφάλισε ένα πρόγραμμα Erasmus Mundus, το οποίο χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές από τις 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία, Εσθονία, Ιταλία, Σουηδία) για Ανθρωπιστικές Σπουδές σε μία από τις 5 χώρες της "Ανατολικής Γειτονιάς" (Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Λευκορωσία, Ουκρανία) και αντίστροφα.

Πρόκειται για το ένα από τα τρία συνολικά προγράμματα Erasmus Mundus που υπάρχουν στην Ελλάδa και ένα από τα ελάχιστα πανευρωπαϊκά με εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο. Η ονομασία HERMES είναι αρκτικόλεξο: Humanities Education Revisited via Mundus ExperienceS.

Πληροφορίες: www.erasmusmundus-hermes.uoa.gr

Erasmus +

Από την 1/1/2014 όλα τα προγράμματα ανταλλαγών εντάσσονται στο Erasmus+

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Πληροφορίες υπάρχουν στους ιστοτόπους της EACEA, του ΙΚΥ και του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ.