Ελληνική αρχική σελίδα » Εποπτεία

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται πληροφορίες, ανακοινώσεις σχετικά με την Εποπτεία και ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτημάτων μέσω της οποίας μπορείτε να ενημερώνετε για τα προβλήματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εποπτείας του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.