Ελληνική αρχική σελίδα » Εργαστήρια - Μουσεία - Βιβλιοθήκη

Γενικές Πληροφορίες

Η βιβλιοθήκη, τα 52 εργαστήρια, τα 5 κέντρα ειδικών ερευνών και τα 4 μουσεία της Φιλοσοφικής Σχολής χρησιμοποιούνται εξίσου για τη διδασκαλία και την έρευνα. Τα δύο αυτά σκέλη της πανεπιστημιακής λειτουργίας είναι άλλωστε αλληλένδετα και αλληλοτροφοδοτούνται συνεχώς: τα αποτελέσματα της έρευνας ανανεώνουν τη διδασκαλία και η διδασκαλία δίνει συνεχώς εναύσματα για νέα έρευνα.