Ελληνική αρχική σελίδα » Σπουδές

Τα 13 Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής προσφέρουν ισάριθμα προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ειδικεύσεις που αντιστοιχούν στα αντικείμενα των Τομέων, όπου υπάρχουν. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στη λήψη Πτυχίου.

Στη Σχολή προσφέρονται επίσης 25 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ορισμένα από τα οποία είναι διατμηματικά ή διιδρυματικά. Οι μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ κύκλου οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Οι μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ κύκλου οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος