Ελληνική αρχική σελίδα » Κληροδοτήματα

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται μόνο κληροδοτήματα που αφορούν αποκλειστικά τη Φιλοσοφική Σχολή. Τα στοιχεία για τους δωρητές και τους όρους των κληροδοτημάτων τους έχουν ληφθεί από τον τόμο «Ευεργέτες και δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τόμος Β΄», των Ανδρέα Αντωνόπουλου & Χαρίκλειας Μπαλή, με επιμέλεια και συντονισμό Μ.Δ. Δερμιτζάκη, έκδοση του Πανεπιστημίου Αθηνών 2007.