Ελληνική αρχική σελίδα » H Σχολή » Humanities » Αναζήτηση

Αναζήτηση

| logical OR, & logical AND, ~ logical NOT, () grouping

 

Παράδειγμα, "πανεπιστήμιο & ~επιτυχόντες''.
Παράδειγμα, "(πανεπιστήμιο| σχολές) & ~επιτυχόντες"